Հրազդան գետ Բնապահպանական, էկոլոգիական խնդիրների

Գետի անվանումն առաջին անգամ հանդիպում է հին հայկական հեղինակների՝ մասնավորապես Սեբեոսի (Հուրազդան տեսքով) և Մովսես…